ปุ๋ยเกล็ด

       
        ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ เป็นปุ๋ยเกล็ดที่ผลิตด้วยแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ และอาหารเสริมสูตรคีเลต EDTA จากบริษัท BASF มีคุณสมบัติเฉพาะละลายน้ำได้ 100% ซึ่งพืชสามารถดูดซึมได้ดีเยี่ยม

ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ มีสูตรต่างๆ เหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิด และช่วงระยะของการเจริญเติบโต ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผมผลิต เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
Visitors: 140,496