30-5-5 : สูตรประหยัด บำรุงต้นและใบสูตรเร่งการเจริญเติบโต ลำต้น ใบ และยอด

บรรจุ ถุงละ 1 กิโลกรัม

Visitors: 140,499