นิค-สเปรย์

นิค-สเปรย์

อาหารเสริมรวม Chelate-EDTA

MgO 7.29%, Fe 1.90%, Mn 1.94%

Cu 2.08%, Zn 1.90%, B 2.17%

Mo 0.024%, Ni 0.05%

ผลิตภัณฑ์จาก BASF

Visitors: 140,496