แม่ปุ๋ย     แม่ปุ๋ยคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นแม่ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ 100% เหมาะสำหรับการนำไปใช้ฉีดพ่นทางใบ และผสมใช้ในระบบน้ำโดยเฉพาะ
Visitors: 140,497