อาหารเสริม

       

       อาหารเสริมคุณภาพสูงในรูป คีเลต -EDTA, DTPA, EDDHA  และอาหารเสริมในรูปสารละลายเข้มข้นสูตรต่างๆ ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ 100% สามารถนำไปใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติมโตของพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

Visitors: 140,496