เวสโก้อุตสาหกรรม

Surfactants for Ago Chemicals

-Emulsifiable Concentrates (EC)

-Wattable Powder (WP)

-Suspension Concentrates (Sc)

-Emulsion in Water (EW)

-Soluble Liguid (SL)

-Adjiuvants

Visitors: 140,498