เวสโก้ แคลเซียม-โบรอน

 

 

    เวสโก้ แคลเซียม-โบรอน

      CaO 12.5%, B 0.2%

       สูตรน้ำเขียวมรกต

Visitors: 140,497